Zbiornik wodny w Dębowej Łące. Sticky

sie.
07

      Zbiornik wodny w Dębowej Łące.

ObrazJedną z tegorocznych inwestycji Gminy Dębowej Łąka jest „Rekultywacja zbiornika wodnego w Dębowej Łące wraz z budową zaplecza przeciwpożarowego w celu walki z pożarami oraz likwidacji poważnych    awarii zagrażających środowisku naturalnemu i neutralizacji zagrożeń ekologicznych”.

Posted By admin czytaj więcej

Informacje Sticky

Obraz

Informacja

 

            Urząd Gminy w Dębowej Łące, informuje, iż zgodnie z art. 21 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jest to tak zwany samowymiar poprzez deklarację, a w przypadku jej braku lub nierzetelności poprzez decyzję określającą wydawaną z urzędu przez organ podatkowy.

Projekt PROMYCZEK StickyNabór dzieci do punktów przedszkolnych w

Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) i

Gminie Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)Konkurs - "Piękna Zagroda 2013" Sticky

maj
06

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, że w 2013 roku organizowany jest konkurs "Piękna Zagroda" NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ ZAGRODĘ. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach, gminnym i powiatowym. W konkursie moga brać udział zagrody wiejskie i działki siedliskowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie w terminie do 24 czerwca 2013 r. karty zgłoszenia, którą mozna otrzymać u sołtysa, w Urzedzie Gminy w Dębowej łące - pokój 11 lub pobrać ze strony.

Posted By admin czytaj więcej

Podziękowania Sticky

mrz.
18

Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej

LIKWIDACJA AZBESTU Sticky

wrz.
25

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowa Łąka w roku 2013.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych.

Posted By admin czytaj więcej

Dożynki Gminno-Parafialne 2012 Sticky

wrz.
07

1 września wszystkie wsie z terenu Gminy Dębowa Łąka świętowały wspólnie w Lipnicy na tradycyjnych dożynkach gminno-parafialnych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lipnicy, którą odprawił ks. kan. Andrzej Zblewski, a kazanie wygłosił ks. proboszcz Stanisław Kadziński. Później barwny korowód z wieńcami dożynkowymi, owocami i kwiatami ruszył w stronę nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Lipnicy.

Posted By admin czytaj więcej

Dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Małe Pułkowo i Wielkie Radowiska Sticky

sie.
24

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Małe Pułkowo i Wielkie Radowiska. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 sierpnia 2012 r. przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie dofinansowania wniosków złożonych w ramach konkursu na rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Wcześniej na dofinansowanie załapało się jedynie 10 projektów z całego województwa, jednak kilka dni temu Zarząd rozszerzył listę do 26 beneficjentów. Dzięki temu Gmina Dębowa Łąka, znajdująca się wcześniej na 12.

Posted By admin czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym Sticky

sie.
09

Przypominamy rolnikom, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2012 roku. Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Do pobrania:
wniosek

Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS