Dofinansowanie - Fundusz Dróg Samorządowych Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka, informuje o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadań pn. : 

Informacja z dnia 06.08.2019r. w sprawie suszy Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka w związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informuje, iż na terenie Gminy Dębowa Łąka wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne - susza dla upraw takich jak : kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę na glebach kategorii I tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Rekultywacja boiska wiejskiego położonego w Dębowej Łące Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. "Rekultywacja boiska wiejskiego" położonego w Dębowej Łące przy szkole podstawowej, boiso trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 60 m. Zadanie polegało na : nawiezieniu żyznej ziemi i jej niwelacji, wykonaniu instalacji nawadniającej w gruncie ( rozprowadzenie rurociągów na głębokości ok.

Budowa drogi gminnej nr 070614C od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Wielkie Radowiska Sticky

                                                                                      

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115 Sticky

cz.
28

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu mowy UM_RW.7152.1.135.2019 z dnia 22.05.2019r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na wykonanie zadaniaa pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115. 

Posted By admin czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Wielkich Radowiskach Sticky

cz.
11

<a href="http://www.debowalaka.bip.net.pl/?a=4461">zarządzenie i klauzula informacyjna</a>

Posted By admin czytaj więcej

Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej Sticky

cz.
07

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 10.06.2019r. w godzinach : 8:00-15:00 , dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Dębowa Łąka 1.

Posted By admin czytaj więcej

Konkurs "Piękna Zagroda" Sticky

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębowa Łąka!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "PIĘKNA ZAGRODA"
jak co roku konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
I etap - gminny
II etap - powiatowy

Regulamin w załączniku.

regulamin

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS