Rekultywacja boiska wiejskiego położonego w Dębowej Łące

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. "Rekultywacja boiska wiejskiego" położonego w Dębowej Łące przy szkole podstawowej, boiso trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 60 m. Zadanie polegało na : nawiezieniu żyznej ziemi i jej niwelacji, wykonaniu instalacji nawadniającej w gruncie ( rozprowadzenie rurociągów na głębokości ok. 80 cm, wykonanie 5 oddzielnych sekcji z wyprowadzeniem do istniejącej studni wodomierzowej, zainstalowanie 15 zraszaczy, zamontowanie w studni wodomierzowej sterownika regulującego pracę poszczególnych sekcji nawadniajacych, wykonanie zabiegów agrotechnicznych, zasiew traw. Wykonawcą zadania była firma : City Garden z Dębowej Łąki. Wartość wykonanego zadania : 29 889,00 zł brutto. Przewidywany czas oddania boiska do użytkowania - wrzesień bieżącego roku ( zależne od tempa wzrostu trawy ).