Wyróżnienia Wójta Gminy Dębowa Łąka za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

22 czerwca uczniowie z terenu Gminy Dębowa Łąka otrzymali wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Corocznie Wójt. Gminy Dębowa Łąka lek.wet Stanisław Szarowski wyróżnia tych, którzy angażują się w życie szkoły i z pasją osiągają bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Wśród grona najlepszych znaleźli się oprócz uczniów z najwyższą średnią, również laureaci szkolnych, gminnych i międzyszkolnych olimpiad i konkursów, członkowie samorządów uczniowskich i uczniowie aktywnie uczestniczący w życiu swoich placówek. Z rąk Wójta Gminy lek.wet. Stanisława Szarowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Jana Maciejewskiego gratulacyjne dyplomy i nagrody książkowe otrzymali: Kinga Przybylska, Katarzyna Pieniążkowska, Natalia Becker, Wiktoria Chylińska, Zuzanna Cegielska, Julia Talkowska, Emilia Stanicka, Ewelina Dąbrowska, Szymon Łęgowski, Wiktoria Kurasiewicz, Natalia Marszałek, Natalia Nydza, Julia Łęgowska, Patryk Pokuciński, Anita Dąbrowska, Jakub Mazur, Magdalena Sałek, Mateusz Szczech, Wioletta Widz, Marcelina Nydza, Dominika Dembowska, Klaudia Skica, Adrian Piotrowski i Magdalena Bliźniak. Spotkanie to było również okazją do podsumowania roku w placówkach oświatowych. Dyrektorzy opowiedzieli o osiągnięciach najlepszych uczniów, jak również o nowych inwestycjach i projektach organizowanych w szkołach.