Dotacja na likwidację azbestu

Gmina Dębowa Łąka po raz pierwszy przystąpiła do programu likwidacji azbestu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Przyznana dotacja wyniesie ponad 33 tys. złotych. Dofinansowanie obejmie demontaż, utylizację i transport azbestu z pokryć dachowych na wysypisko odpadów szkodliwych. Do końca roku 2011 mieszkańcy mogli składać w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące wnioski na pokrycie kosztów utylizacji azbestu. Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło 13 osób ( 4 z Dębowej Łąki, 3 z Niedźwiedzia, 1 z Kurkocina, 1 z Wielkich Radowisk, 2 z Małego Pułkowa, 1 z Łobdowa i 1 z Wielkiego Pułkowa), wnioskując łącznie na demontaż 33 ton azbestu. Realizację zadnia powierzono firmie ECO-POL z Pruszcza. Prace rozpoczną się na początku czerwca i mogą potrwać do końca roku. Termin prac będzie ustalany z właścicielami budynków indywidualnie.

Na terenie gminy Dębowa Łąka nadal pozostanie około 3,8 tysiąca ton azbestu na około 500 budynkach. Ustawa nakazuje zlikwidowanie azbestu do roku 2032, jednak Gmina planuje udział w kolejnej edycji programu, która realizowana będzie z początkiem 2013 roku. Koszt likwidacji jednej tony azbestu zdjętego z pokryć dachowych to ok. 250 zł, natomiast pozostającego na dachu – 650 zł brutto. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców planujących zmianę pokrycia dachowego do skorzystania z możliwości otrzymania dotacji. O terminach składania wniosków i niezbędnych dokumentów informować będziemy na bieżąco.