Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych

 

 

 

Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych

 

Gmina Dębowa Łąka, informuje o realizacji projektu pn. „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski realizowany jest wspólnie przez następujące instytucje :

  1)      Euro Innowacje Sp. z o.o. – Partner wiodący

  2)      Gminę Miasto Wąbrzeźno

  3)      Powiat Wąbrzeski

  4)      Gminę Książki

  5)      Gminę Dębowa Łąka

  6)      Gminę Miasto Rypin

  7)      Gminę Miasto Jabłonowo Pomorskie

  8)      Centrum Wspierania Administracji „Pro Public” Sp. z o.o.  

Wartość projektu wynosi : 1 163 767,50 zł, a dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 980 823,25 zł.  

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 6 Urzędach JST z 3 powiatów ( wąbrzeskiego, brodnickiego, rypińskiego ) województwa kujawsko – pomorskiego objętych wsparciem w obszarze : podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację ( SD ) i ( ESOD ), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.

W ramach projektu planowane jest :

- Integracja i modernizacja w 5 JST obiegu dokumentów i systemów dziedzinowych do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

- Wdrożenie rozwiązań w 6 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję.

- Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 6 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

- Wdrożenie rozwiązań w 1 JST z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usprawniających pracę Gmin Powiatu Wąbrzeskiego, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców i komorników.

- Objęcie szkoleniami 24 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w obszarze podatków i opłat.

- Objęcie szkoleniami 12 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami.

- Objęcie szkoleniami 133 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.  

 

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie pracy :

- 6 JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

- 6 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami

- 5 JST które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów i systemy dziedzinowe do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

- 6 JST ... of erectile... psychological erectile dysfunction viagra w obszarze dostępu do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycji.

- 6 JST w obszarze rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.

- 1 JST w obszarze elektronizacji procesu świadczenia i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Podniesienie kompetencji w obszarach obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami  i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.