Nowa sala wiejska w Lipnicy

Na terenie Lipnicy niedawno stanął nowy budynek. Realizowane jest tam bowiem kolejne zadanie inwestycyjne Gminy pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Lipnica”. W dniu 31.05.2011r. z Zarządem Województwa podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa wsi”. 20 lipca spośród ośmiu ofert wyłoniono wykonawcę robót - Firmę „STAWBUD” Krzysztof Stawski. Roboty rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. Dzięki wyjątkowo korzystnym warunkom atmosferycznym wykonawca prowadził prace całą zimę, dlatego zmierzają one już ku końcowi. Budynek składa się z 12 pomieszczeń. W planach oprócz sali świetlicowej o powierzchni 77 m2 i niezbędnych sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, uwzględniono również pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz salę dla dzieci i młodzieży. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 233,9m2. Budynek świetlicy jest parterowy, bez podpiwniczenia. Na jego dachu zamontowano kolektory słoneczne. Przed budynkiem wykonany jest utwardzony plac z miejscem parkingowym dla dziesięciu samochodów. Oprócz tego na terenie przyległym zamontowano plac zabaw dla dzieci. Łączna wartość tej inwestycji to 794.944,81 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 486.649,00 zł. Planowane zakończenie wszystkich robót zgodnie z umową to 31.08.2012 roku, jednak przewiduje się wcześniejsze oddanie obiektu do użytku. Inwestycja ma na celu aktywizację społeczności lokalnej i jej rozwój kulturowy. Nowa świetlica będzie doskonałym miejscem do wypoczynku, a zarazem nowym centrum życia społeczno-kulturalnego wsi.