Trwają prace nad budową hali sportowej przy Zespole Szkół w Dębowej Łące


        

Roboty budowlane rozpoczęły się w grudniu 2011 roku. Całość inwestycji kosztować będzie 3.500.588,84 zł z czego 30% wartości zadania zostanie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007

– 2013 w ramach Umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne SANMEL Sp. z o.o. z Brodnicy. Odbiór robót budowlano- montażowych przewiduje się na 30 listopada 2012 roku, a prawdopodobnie już od nowego roku kalendarzowego uczniowie i wszyscy chętni będą mogli korzystać z hali sportowej.

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Dębowej Łące będzie bardzo nowoczesnym obiektem. Planowane jest tam boisko do piłki ręcznej, koszykowej oraz 2 boiska do siatkówki z pełnym sprzętem, m.in. ruchomymi bramkami. Hala posiadać będzie również trybuny i kurtynę dzielącą boisko na dwie części. Oprócz boiska w obiekcie zaplanowano też zaplecze sanitarno-szatniowe, a w nim magazyn, natryski, szatnie, salę rehabilitacyjną, siłownię i pomieszczenia trenera. Łączna powierzchnia użytkowa hali to 864,80 m2. W tym momencie postęp prac szacowany jest na 15%. Oprócz prac ziemnych, wykonano już fundamenty pod halę zasadniczą oraz zewnętrzne ściany części sanitarno-szatniowej.